Henjo-logo

Henjo


– helhetslösningar inom avancerad plåtbearbetning

Verksamhet

Henjo Plåtteknik levererar helhetslösningar inom avancerad plåtbearbetning. Erbjudandet omfattar allt från produktutveckling till bearbetning, montering och kontrollmätning.

Henjo grundades 1945. Genom att erbjuda hela tillverkningsprocessen, från CAD till robotbearbetning, målning och montering, under samma tak garanteras hög kvalitet från skiss till färdig produkt. Tillverknings-processen inkluderar bland annat laserskärning, stansning, valsning, kantbockning, svetsning samt ytbehand-ling och slutmontering.

Produktionsserierna är s.k. prototyp- och nollserier med huvudinriktning på korta serier upp till cirka 1 000 enheter per produkt och år. Företaget försöker hela tiden ligga i fas med sina kunders utveckling och förändringstakt, och till och med lite före. Henjo har därför investerat i flexibel och modern produktion med över 10 000 kvm produktionsyta med fokus på robotisering och automation.

Kunder

Kunderna finns främst inom svensk verkstadsindustri.

Styrkor

Kompletta lösningar och processer inom avancerad plåtbearbetning.
Specialister inom svetsning.
Kundfokuserad med en hög servicenivå.

Fakta

Placering: Ljungby
VD: Anders Larsson
Omsättning: 100 MSEK
Anställda: 63

Kontaktinformation

Växel: 0372-370 300
VD
Anders Larsson
0372-370 301
anders.larsson@henjo.se

Säljare
Martin Svensson
0372-370 319
martin.svensson@henjo.se

Kvalitetschef
Peter Andersson 0372-370 307
peter.andersson@henjo.se


Försäljningschef
Hans Andersson
0372-370 304
hans.andersson@henjo.se

Inköpschef
Johan Hovelius
0372-370 306
johan.hovelius@henjo.se

Produktionschef
Kalle Meijer
0372-370 314
kalle.meijer@henjo.se