fbpx
contact button

GLS Laserstans:

GLS Henjo:

Offert:

Söker du någon specifik person? Besök vår kontaktsida.

  Jag godkänner att GLS Industries får använda mina kontaktuppgifter och hanterar dem enligt sin personuppgiftspolicy.

  Denna sida skyddas av reCAPTCHA där Google Privacy Policy och Terms of Service gäller.

  Ekolyftet möjliggör ett aktivt förbättringsarbete för ett minskat klimatavtryck

  Kraven på hållbarhet blir allt mer påtaglig och är en betydande konkurrensfaktor för tillverkande företag. Med större kunskap i hållbarhetsfrågor och ökade möjligheter till förbättring och utveckling för en mer hållbar produktion ska konkurrenskraften hos den svenska tillverkningsindustrin stärkas.

  Skog

  Den svenska tillverkningsindustrin står inför en betydande omställning med anledning av resursutmaningar och kraven på ett minskat klimatavtryck blir allt tydligare. Efterfrågan på hållbara produkter ökar och blir en avgörande konkurrensfördel som innebär att företagen måste skapa en mer klimatsmart produktion.

  Av det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet kommer det nya projektet Ekolyftet, med syfte att stärka erbjudandet kring hållbarhetsaspekter för att bidra till de tillverkade företagens utvecklingsarbeten inom hållbarhet. Ekolyftet är ett pilotprojekt i Sverige initierat av Produktionslyftet för att se om verksamheter kan använda Produktionslyftets metodik för att upptäcka hur man som företag kan påverka miljön och samtidigt öka engagemanget i förbättringsgrupper.

  Målsättningen med Ekolyftet är ett aktivt förbättringsarbete som bidrar till att vi på GLS minskar vårt fotavtryck på miljön och når nya och engagerade medarbetare som tycker att GLS är framsynta och jobbar för något viktigt, säger Mattias Spångberg, Kvalitets- och miljöchef på GLS.

  Sedan vi på GLS medverkade i Produktionslyftet har det skett flera förbättringar i verksamheten. Med fokus på resan mot att bli Europas ledande plåtbearbetare är det inte bara produktiviteten som har nått positiva förändringar. Tillsammans fortsätter vi att utföra aktiviteter och handlingar både effektivare, enklare och mer modernt för att bidra till såväl positiva miljömässiga som ekonomiska mål. Sedan 2018 är vi på GLS ISO14001 certifierade och har genomfört investeringar, inventeringar och kontroller som är kravet för certifieringen och vi jobbar aktivt med förbättring av uppsatta mål.

  Med fokus på arbetsgivarvarumärket och hållbarhet är vi på GLS ett av de första företagen som medverkar i Ekolyftets pilotprojekt med målsättningen att nå en styrgrupp som med stor medvetenhet och samsyn kan prioritera viktiga områden och få spridning ut i företaget.

  Vi vill minska vår miljöpåverkan för att kunna bedriva en verksamhet som långsiktigt kan skapa tillväxt. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare. Genom att fortsätta arbeta med Produktionslyftets metodik är målet att skapa engagemang och delaktighet kring vårt hållbarhetsarbete, säger Jens Petersson, Koncernchef på GLS Industries.

  Ett ökat engagemang och kunskap i miljöfrågor genom hela företaget är en värdefull marknadsfördel och skapar potential för vidare förbättringar och förutsättningar för en hållbar innovation i produktionen.

  February 25, 2022