Kvalitet och miljö

 

Eftersom vår vision är att vara Europas ledande plåtbearbetare jobbar vi med ständiga förbättringar vilket innefattar rapportering av avvikelse och tillbud. Vi har både en Alkohol
och Drogpolicy samt en Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier. Vi har även upprättat en Whistleblower kontakt som man kan använda sig av om man misstänker oegentligheter, whistleblower@laserstans.comHar ni några frågor eller vill veta mer
om vårat arbete kan ni höra av er till info@laserstans.com eller info@henjo.se

 

Certifikat och policy

Här kan ni ta del av våra certifikat för kvalitet och miljö.