Kvalitet och miljö

 

Eftersom vår vision är att vara Europas ledande plåtbearbetare jobbar vi med ständiga förbättringar vilket innefattar rapportering av avvikelse och tillbud. Vi har både en Alkohol och Drogpolicy samt en Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Vi har även upprättat en Whistleblower kontakt som man kan använda sig
av om man misstänker oegentligheter. whistleblower@laserstans.com

Har ni några frågor eller vill veta mer om vårat arbete kan ni höra av
er till gnosjo@glsindustries.com, varnamo@glsindustries.com
eller ljungby@glsindustries.com

 

Certifikat och policy

Här kan ni ta del av våra certifikat för kvalitet och miljö.