Avancerad plåtbearbetning

Helhetslösningar inom
avancerad plåtbearbetning
för er med höga kvalitetskrav.

 
Vår långa erfarenhet av kompletta lösningar och processer inom avancerad plåtbearbetning, gör att vi kan erbjuda allt från produktutveckling till bearbetning och kontrollmätning. Vårt erbjudande sträcker sig över hela tillverkningsprocessen, från CAD till robotbearbetning, målning och montering. Genom ett helhetsansvar kan vi garantera hög kvalitet, från skiss till färdig produkt. Tillverkningsprocessen inkluderar bland annat laserskärning, stansning, valsning, kantbockning, avancerad robotsvetsning samt ytbehandling och slutmontering. Vår avancerade plåtbearbetning riktar sig framförallt till produktionsserier i s.k. prototyp- och nollserier. Där är vår huvudinriktning korta serier upp till cirka 1000 enheter per produkt och år. Vår ständiga strävan är att ligga i fas med våra kunders utveckling och förändringstakt, och till och med lite före. Vi har en modern och flexibel produktion med fokus på robotisering och automation. Allt för att kunna möta kundens behov både när det gäller kapacitet och snabba leveranser.