Vår produktion

Avancerat. Krångligt.
Komplext. Eller som vi
säger, enkelt. Helt enkelt.

I vår produktion hittar du alltifrån enkla detaljer i tunnplåt till avancerad plåtbearbetning. Allt med den gemensamma nämnaren att lösa våra kunders problem och leverera rätt produkt i rätt tid. Vi jobbar ständigt med optimerings- och förbättringsarbete i vår produktion för att kunna hålla korta ledtider och leverera god kvalitet. Genom effektiv plåtbearbetning kan vi lägga vår energi på god service och smarta lösningar till våra kunder.

Så hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss för mer information!