Skog

Ekolyftet möjliggör ett aktivt förbättringsarbete för ett minskat klimatavtryck

Den svenska tillverkningsindustrin står inför en betydande omställning med anledning av resursutmaningar och kraven på ett minskat klimatavtryck blir allt tydligare. Efterfrågan på hållbara produkter ökar och blir en avgörande konkurrensfördel som innebär att företagen måste skapa en mer klimatsmart produktion.

Av det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet kommer det nya projektet Ekolyftet, med syfte att stärka erbjudandet kring hållbarhetsaspekter för att bidra till de tillverkade företagens utvecklingsarbeten inom hållbarhet. Ekolyftet är ett pilotprojekt i Sverige initierat av Produktionslyftet för att se om verksamheter kan använda Produktionslyftets metodik för att upptäcka hur man som företag kan påverka miljön och samtidigt öka engagemanget i förbättringsgrupper.

Målsättningen med Ekolyftet är ett aktivt förbättringsarbete som bidrar till att vi på GLS minskar vårt fotavtryck på miljön och når nya och engagerade medarbetare som tycker att GLS är framsynta och jobbar för något viktigt, säger Mattias Spångberg, Kvalitets- och miljöchef på GLS.

Sedan vi på GLS medverkade i Produktionslyftet har det skett flera förbättringar i verksamheten. Med fokus på resan mot att bli Europas ledande plåtbearbetare är det inte bara produktiviteten som har nått positiva förändringar. Tillsammans fortsätter vi att utföra aktiviteter och handlingar både effektivare, enklare och mer modernt för att bidra till såväl positiva miljömässiga som ekonomiska mål. Sedan 2018 är vi på GLS ISO14001 certifierade och har genomfört investeringar, inventeringar och kontroller som är kravet för certifieringen och vi jobbar aktivt med förbättring av uppsatta mål.

Med fokus på arbetsgivarvarumärket och hållbarhet är vi på GLS ett av de första företagen som medverkar i Ekolyftets pilotprojekt med målsättningen att nå en styrgrupp som med stor medvetenhet och samsyn kan prioritera viktiga områden och få spridning ut i företaget.

Vi vill minska vår miljöpåverkan för att kunna bedriva en verksamhet som långsiktigt kan skapa tillväxt. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare. Genom att fortsätta arbeta med Produktionslyftets metodik är målet att skapa engagemang och delaktighet kring vårt hållbarhetsarbete, säger Jens Petersson, Koncernchef på GLS Industries.

Ett ökat engagemang och kunskap i miljöfrågor genom hela företaget är en värdefull marknadsfördel och skapar potential för vidare förbättringar och förutsättningar för en hållbar innovation i produktionen.

Fabrik, personal och truck på GLS

Efterlängtad kapacitetsökning med nya maskininvesteringar

I september 2021 installerade vi på GLS Henjo två nya maskiner i produktionen. För att undgå att stödköpa laserskuret material från GLS Laserstans har produktionen kompletterats med en lasermaskin Trumpf L3030 6kW Fiber med automationslösning LiftMaster Compact, som ett nödvändigt tillskott till redan befintliga lasermaskiner. Samtidigt som lasermaskinen installerades gick även den nya svetsrobotcellen Yaskawa WMF 750 i produktion. Detta för att generera ökad produktionskapacitet med anledning av nya projekt. Vidare under hösten uppdaterades även vår befintliga svetsrobotcell Yaskawa WMF 750. Det innebär att såväl robot som strömkälla byts ut i den gamla robotcellen samt att säkerheten kommer att uppgraderas. I början på 2022 kompletteras maskinparken vår produktion ytterligare. Den tre meter långa manuella kantpressen Trumpf TruBend 3100 har en presskraft på 100 ton och är utrustad med laser-vinkelmätning. Den nya kantpressen som är planerad att gå i drift i början på Q2 2022 och kommer bidra till en efterlängtad kapacitetsökning i vår kantpressavdelning. De nya maskininvesteringarna möjliggör en effektivare produktion med högre kapacitet och bidrar till en starkare, mer komplett koncern rustad för framtiden. 

Elmia Subcontractor 2021 gav en positiv känsla för framtiden

Monterbesöken höll en hög kvalitet och vi hade många bra samtal med såväl befintliga som potentiellt nya kunder och leverantörer. Med ett mindre stim och generellt mindre besökare på mässan kändes varje möte mer givande än tidigare. Nu blickar vi framåt mot kommande år och tar med oss goda kundrelationer och en positiv känsla för framtiden. 

Kickoff Kryast – Förbättringsarbete med fokus på att bli Europas ledande plåtbearbetare

Ett led i arbetet mot visionen att bli Europas ledande plåtbearbetare innebär att jobba med förbättringar som gynnar GLS både som leverantör och som arbetsgivare. På GLS tror vi på att vi gör detta bäst tillsammans och genom Förbättringsfabriken samlar vi all personal ett par tillfällen om året för att tillsammans forma framtiden.

I september gick årets kickoff av stapeln och temat var förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och miljö. Hållbarhetsperspektivet har varit med oss under året och tagit stort anspråk av vår egen agenda för såväl stora som små frågor. Vi lägger stor kraft på att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att lägga fokus på aktuella frågor utifrån sina respektive roller i verksamheten. Dagen överträffade våra förväntningar och resulterade i många genomförbara förbättringsförslag som vi tillsammans kommer att förverkliga, förslag som kommer att bidra till såväl positiva miljömässiga som ekonomiska mål.

Vi värderar våra kickoffer högt och dagar som dessa betyder mycket för många. Våra medarbetare står varandra nära och det finns en stor vilja att träffas och umgås. Att ta en paus från vardagen och göra något tillsammans bidrar till den goda stämningen vi har på jobbet – den är vi måna om att behålla.